Ana sayfa Star Wars Genişletilmiş Evren Mandalorian Tarihi – Mandalorianlar Kimdir, Nasıl Kuruldular?

Mandalorian Tarihi – Mandalorianlar Kimdir, Nasıl Kuruldular? [Kısım 1]

PAYLAŞ

Bizi niye öldüremezsin biliyor musun seni hain? Biz tek bir bölgede yaşamayız, tüm Galaksi bizimdir. Bizim lordlara veya liderlere ihtiyacımız yoktur, yani bizim emir-komuta zincirimizi yok edemezsin. Teknoloji olmadan da yaşayabilir, çıplak ellerimizle de dövüşebiliriz. Bizim bir ırkımız ya da kan bağlılığımız yoktur, eksik olduğumuz yerleri bize katılmak isteyenlerle tekrar inşa edebiliriz. Biz bir kişiden veya ordudan fazlasıyız. Biz bir kültürüz. Biz bir fikiriz. Ve fikirleri öldüremezsin. Fakat biz seni öldürebiliriz.

-Mandalore the Destroyer

 

 

Mandalorian, hepimizin bildiği üzere Star Wars evreninde önemli yere sahip olan bir kültürdür. Mandalorian, Mando’a dilinde “Mandalore’un Çocukları” anlamına gelmektedir.

Bu yazımızda sizlere Mandalorian tarihini anlatacağız.

 

1-) Kuruluş (Yeni Bir Umut filmindeki olaylardan 26.000 yıl öncesi)

Mandalorian kültürünün oluşumu, Cumhuriyet’in kurulmasından yaklaşık 1.000 yıl öncesine dayanır. İlk kökenleri Coruscant’ta yaşayan bir ırk olan Taung ırkıdır. Coruscant’taki Zhell adı verilen insan kavimleriyle savaşta olan bu ırk, Coruscant’taki büyük bir volkan faciası sonunda gezegenden ayrılır. Bu facia sonunda gezegendeki insan hayatı neredeyse biter, Coruscant semaları kara kül bulutlarıyla kaplanır.

 

Roon adındaki bir gezegene giden Taung ırkı burada uzun süre yaşar. Yeni Bir Umut’tan 7000 yıl öncesine geldiğimizde ise Mandalore the First (İlk Mandalore) olarak anılan Taung lideri, dış halkadaki bir gezegeni fetheder ve bu gezegene “Mandalore” adını verir. Bu olaydan sonra Taunglar Mandalorian ismini alır ve yetenekli, onurlu  savaşçılar olarak tüm Galaksi’ye korku salarlar. Mandalorian denince herkesin aklına gelen o klasik zırhın temelleri bu dönemde atılmıştır.

Mandalorianlar sadece tek bir gezegeni fethetmekle yetinmez, zamanla Ordo, Gargon, Shogun gibi gezegenleri de fethederler. Mandallian adlı gezegene geldiklerinde neredeyse savaşsız bir biçimde gezegeni fethederler. Çünkü gezegenin yerel ırkı olan Mandallia Devleri Mandalorian kültürüne hayran olur ve onlara katılır.

2-) Mandalore the Indomitable Devri

4000 BBY civarlarına geldiğimizde Mandalorianların başına Mandalore the Indomitable geçer. Saldırgan bir biçimde fetihlere devam eden Indomitable, Iskadrell ve Basilisk gezegenlerine saldırır.

Fakat artık Mandalorianları bir tehdit olarak görmeye başlayan Cumhuriyet, Basilisk’e yardım amaçlı Sidrona Diath adlı bir Jedi önderliğinde destek kuvvetleri gönderir.

Ama tüm destek ekibe rağmen gezegenin yerlisi olan sürüngen Basiliskan ırkı Mandalorianlara yenileceklerini anlar ve gezegenin yüzeyini kuraklaştıracak bir plan yapar. Böylece yenilseler de gezegenin Mandalorianlara geçemeyeceğinden emin olurlar.

Savaşı kazanan Mandalorianlar, gezegendeki uçan savaş droidlerini ele geçirir. Ayrıca sürüngen Basiliskanları da binek hayvanlar olarak alırlar.

 

3-) Büyük Sith Savaşları

 

3.1 Sithlerle Müttefiklik

Fetihlere doyamayan Mandalore the Indomitable, fethedecek farklı gezegenler bulmak için galaksinin içlerine doğru gider. Burada Empress Teta sistemini gözüne kestirir. Buraya saldırmadan önce, Empress Teta’ya yakın olan Kuar gezegenini ele geçirir ve buraya bir üs kurar.

Fakat bu, eski bir Jedi olan, karanlık tarafa düşmüş Ulic Qel-Droma’nın dikkatini çeker. O sırada Empress Teta sisteminde Krath güçlerine önderlik eden ve kendine müttefik arayan Qel-Droma Kuar’a gelip Mandalore the Indomitable ile teke tek düelloya tutuşur.

Indomitable düelloda yenilir. Yenilen Indomitable, Qel-Droma ve onun Sith ustası Exar Kun ile müttefik olur.

Artık müttefik olan Sithler ve Mandalorianlar, Cumhuriyet’in elinde olan Foerost tershanelerine saldırı düzenlerler. Saldırı başarılı olur ve orada 300 gemilik bir filo eline geçirirler.

Bundan sonra Cumhuriyet filosunun başka bir yerde olmasını fırsat bilen Sith-Mandalorian filosu, Cumhuriyet’in başkenti Coruscant’ı işgal eder. Mandalorianlar Basiliskanlardan aldığı savaş droidleri ile büyük bir avantaj eline geçirir ve başkente doğru adeta yağmur gibi yağarlar.

Mandalore the Indomitable ve Savaş Droidleri

Fakat Qel-Droma, bir diğer müttefiklerinden olan Krath Güçlerinin liderlerinden Aleema Keto tarafından ihanete uğrar. Aleema Keto tüm askerlerini geri çeker ve Qel-Droma’yı Jediların eline bırakır.

Aleema Keto, Mandalore the Indomitable’a Qel-Droma’nın öldüğünü, artık liderin kendisini olduğu ve ona itaat etmesini söyler. Fakat Indomitable Keto’nun ihanet ettiği gerçeğini öğrenir ve askerlerini Keto’nun peşinden yollar. Kendisi ise Yavın IV’teki Exar Kun’un yanına gidip bu ihaneti anlatır ve Qel-Droma’yı kurtarmak için yardım ister.

Exar Kun yardımı kabul eder ve Coruscant’a baskın yaparak Qel-Droma’yı kurtarırlar. Qel-Droma, Aleema Keto’nun işini bitirdikten sonra Indomitable’a yeni bir görev verir. Göreve göre Indomitable ve tebaası, Onderon’a gidip Iziz Kraliyet Sarayı’nı ele geçirecektir.

3.2 Onderon Savaşı ve Indomitable’ın Ölümü

Gemilerini gezegenin yörüngesinde bırakıp savaş droidleri ile gezegene akın eden Mandalorianlar Iziz şehrine saldırır. Gezegenin yırtıcı uçan hayvanları olan Drexl’lara binen savuma güçleri ile büyük bir savaş yaşanır. Savaş sırasında savunma güçleri Cumhuriyet’ten yardım ister.

Çok geçmeden yardıma gelen Cumhuriyet filosu, gezegenin yörüngesindeki Mandalorian gemilerini yok eder. Böylece Indomitable ve ordusu gezegende sıkışırlar.

Yenileceğini anlayan Mandalore the Indomitable, askerlerine Onderon’un ayı olan Dxun’a çekilmelerini emreder. Dxun çok yakın bir ay olduğundan (ve de iki gezegenin atmosferleri kesiştiğinden) dolayı savaş droidleri ile oraya kaçabileceklerini düşünürler.

Başarılı da olurlar fakat kaçış sırasında Indomitable’ın droidi hasar alır ve diğer askerlerden ayrı düşer. Dxun’un yırtıcı hayvanlarının olduğu bir ormana düşen Indomitable, çok geçmeden onlarca yırtıcı hayvanın saldırısına uğrar. Onurlu bir şekilde kaçmayıp savaşır fakat yine de sayısız hayvanı yenemez ve ölür.

4-) Mandalorian Savaşları

4.1 Dinlenme Dönemi

Büyük Sith Savaşı’nın bitişinden sonra yaklaşık 20 yıllık bir dönem boyunca galakside barış hâkim olur. Mandalorianlarda ise adını tarihe yazacak olan yeni bir Mandalore vardı:

Mandalore the Ultimate.

Savaş boyunca iyice zayıflayan Mandalorian klanlarını genişletmeyi amaçlayan Ultimate, kendi ırkları olan Taunglardan ziyade farklı ırklardan kişileri de Mandalorian kültürüne katmaya başlar. İyice güçlenen Ultimate, bir sürü karargah ve kale kurarak ordusunu ve savunmasını güçlendirir.

Bu dönemde Mandalorian rütbeleri yeniden şekillendirilir. Neo-Crusader adlı yeni bir rütbe ile Mandalorian ordusu iyice güç kazandı. Müthiş savaşçılar olan bu Neo-Crusaderlar, bildiğimiz ikinci klasik Mandalorian zırhlarını da giyerlerdi.

Neo Crusader
Neo Crusader

 

Antos Wyrick adında, Sith Savaşları sırasında Exar Kun ve Qel-Droma’dan etkilenmiş bir Mandalorian bu dönemde Güç’ün yollarını öğrenmeye başlar. Osadia adlı gezegende bir akademi açan Antos burada çocukları Güç kullanıcı olarak eğitir. Bu Güç kullanıcıları daha sonradan “Mandalorian Şövalyeleri” olarak bilinecektir.

Fakat hâlâ öğrenci sayısından memnun olmayan Antos, Crucible adında bir köle fedarasyonu ile antlaşma yapar ve kendi kızını onlara satarak daha fazla öğrenci alır. Fakat kısa süre sonra Crucible, Antos’un akademisini basar. Tüm emekleri mahvolan Antos kendine “Demagol” ismini koyar ve Mandalorian ordusuna tekrardan katılır.

4.2 Savaşın Patlak Vermesi

Nihayet yeteri gücü toplayan Mandalore the Ultimate, Cumhuriyet’in olduğu Dış Halka’ya doğru akına çıkar ve birkaç bağımsız gezegeni ele geçirir. Bu dönemde Mandalorian sınırları o kadar genişlemiştir ki Huttların sınırlarını bile geçmişlerdir.

Bu agresif genişleme sırasında Cassus Fett önderliğindeki Neo-Crusader birlikleri Cathar gezegenini ele geçirir. Burada gezegenin yerli ırkı olan Cathar ırkı yenilmesine rağmen Mandalorianlar durmaz ve bu ırkın %90’ını katleder.

Cumhuriyet bu sıralarda yeni bir savaşa girmek istemez ve Mandalorianların fetihlerine karışmaz. Böylece Mandalorianlar iyice güçlenir. Her fethedilen yeni gezegende, Mandalorian kültürüne katılan daha çok insan oluyordu. Böylece Mandalorianlar artık galakside ciddi bir tehlike haline geliyorlardı.

Ve artık nihai zaman gelmişti. Mandalorianlar ilk önce Cumhuriyet yönetimindeki Onderon’a saldırdı. Onderon’u çok rahat bir biçimde ele geçiren Mandalorianlar hızlıca Taris ve Vanquo’yu da sınırlarına katar. Suurja’nın da düşmesiyle Mandalorianlar artık Jediları esir alıp üstlerinde araştırma yapmaya başlar. Fakat çok geçmeden onları serbest bırakırlar.

Serroco adlı gezegendeki muharebede ise Cumhuriyet ordusu Mandalorianların saldırmayacağını düşünerek sivillerin arasına sığınır. Fakat Mandalorianlar sivil ya da asker acımadan gezegendeki 27 yerleşim yerini nükleer silahlarla bombalar. Bu katliamdan Duro ve Eres III gezegenleri de nasibini alır.

Gezegenleri birer birer elinden kaybeden Cumhuriyet Mandalorianların taktikleri ve savaştaki yetenekleri karşısında ne yapacağını bilemez. Fakat bu sıralara kadar savaşa karışmamış Jediların arasından bir lider çıkar. Bu lider Mandalorianların insanlığa sığmayacak soykırımlar yaptığını, Jediların buna müdahale etmesi gerektiğini söyler. Konsey buna onay vermese de yüzlerce Jedi bu kişinin fikirlerine hayran kalır ve onun önderliğinde savaşa girer.

Bu kişi tabii ki hepimizin yakından tanıdığı Revan’dır.

Revan stratejik zekası ve üstün liderlik yetenekleriyle zafer üstüne zafer kazanarak Mandalorianları şaşkına çevirir. Bunu gören Cumhuriyet, Revan’a rütbe üstüne rütbe verir. Kısa süre içinde Cumhuriyet Taris ve Dxun gibi önemli gezegenleri geri kazanır. Ardından Revan Cumhuriyet donanmasına önderlik eder ve Mandalorianları Malachor V gezegenine kadar geri çekilmeye zorlar. Burada Mandalorianlar ile yüz yüze görüşmek ister. Mandalore the Ultimate ile görüşen Revan, onu adil bir dövüşte öldürür. Daha sonra Revan’ın generallerinden biri ”Mass Shadow Generator” adlı bir süepr silahı aktive eder ve Malachor V gezegenini vurur. Bunun sonunda tüm Mandalorian filosu tuzla buz olur ve gezegen yaşanmaz hale gelir.

Revan ve Mandalore the Ultimate’ın karşılaşması

 

 

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
71

PAYLAŞ
Önceki makaleİnanç Çeşitleri: Kara Elfler
Sonraki makaleEn iyi 3 Rohan Kralı
Star Wars ve çeşitli fantastik evrenlerin hastası, kendi çapında yazar.